Opinie
Comment 1

Te koop: uw stad

Wat is er toch aan de hand met het Brusselse stadsbestuur? Alles begon goed na de verkiezingen in 2012: zonder aarzelen kozen de burgemeester en schepenen voor een verkeersvrij centrum. In overleg met de bewoners werden ideeën uitgetekend en een planning opgesteld. Iedereen voelde zich betrokken.

Maar dan kreeg het centrum er plots ook vier ondergrondse parkings bij, als het gevolg van een of ander onnozel compromis. Niemand die daar in de campagnes een woord over gerept had, geen enkele burger werd geconsulteerd. Het massale protest dat daarop volgde, leek het college te verbazen. Hier en daar werden de plannen wat aangepast om de mondige Brusselaars te sussen, maar eigenlijk doet het er niet toe: wij – het volk – hebben onze autovrije lanen gekregen, dus moeten we er ons maar bij neerleggen dat ook aan automobilisten wordt gedacht.

[Sinds het begin van de testfase parkeert mijn broer zijn auto aan Heizel om met de metro naar het centrum te reizen. Was dat niet de gedragswijziging die we oorspronkelijk voor ogen hadden?]

Remedie tegen jongeren

Hetzelfde gebeurde onlangs op het Sint-Katelijneplein. Op een zonnige morgen kwamen enkele arbeiders van de stad bergen tafels en stoelen afleveren, de helft van de zitbanken verwijderen en grote parasols in de grond betonneren. Zonder enig overleg met de gebruikers van het plein, werden terrassen geïnstalleerd op vraag van een handvol restauranthouders. Kostbare publieke ruimte werd verkocht aan de commerce.

Volgens bevoegd schepen van handel Marion Lemesre (MR) was het Sint-Katelijneplein immers ‘een niemandsland waar alleen alcohol wordt geconsumeerd’. Na het protest van de lokale jongeren, verwoordde Lemesre het zo: ‘Ik zie liever mensen een glas wijn drinken dan een blik bier uit de nachtwinkel’. Consumptie als remedie tegen… wat eigenlijk? Tegen de jeugd?

[Het plein is trouwens de thuishaven en ontmoetingsplek van een vijftal hiphop-groepjes, enkele jeugdhuizen, een socioculturele organisatie met zes werknemers en tientallen vrijwilligers, een feestcollectief dat binnenkort zijn 10-jarig bestaan viert, een zelf uitgebouwde geluidsinstallatie en een kunstmagazine. Hoezo, niemandsland?]

Autovrije lanen zijn geen vrijgeleide

Ondertussen vinden de restauranthouders en de politie dat de protesterende jongeren zich maar moeten verplaatsen naar de centrale lanen, want daar is nu toch plaats genoeg. Behalve wanneer Tomorrowland het Beursplein inpalmt natuurlijk, of wanneer volgend jaar de grote herinrichtingswerken beginnen. Bovendien lijkt het stadsbestuur te vergeten dat lokale verankering en sociale cohesie niet alleen van toepassing zijn op handelszaken.

Het patroon dat zich hierboven aftekent, baart mij zorgen. Niet alleen neemt het college beslissingen die indruisen tegen elke logica (behalve dan die van het geld), maar verschuilt het zich bij elk protest ook achter het verkeersvrije centrum. Alsof de stadsbestuurders hierdoor een vrijgeleide hebben gekregen en overleg plots geen beleidsinstrument meer is. Dit houdt het geen drie jaar meer vol, en intussen brokkelt hun geloofwaardigheid af. Gelukkig is de tijd van de zwijgzame meerderheid voorbij en dwingen burgers inspraak desnoods zelf af.

Onder de noemer FREE 54 – FREE FOR ALL! daagden op 21 augustus 2015 honderden mensen op op het Sint-Katelijneplein om te ijveren voor meer kwalitatieve publieke ruimte.

Update op 2 mei 2016:
Op vrijdag 29 april werd de aftrap gegeven van het tweede seizoen van FREE54. Opnieuw daagden vele tientallen jongeren op met de vraag hen te respecteren en hun voldoende openbare ruimte te gunnen. 
Eerder hadden ze al laten blijken dat de politie hen sinds het opzetten van de terrassen viseert en verjaagt. Zelfs muziek spelen en voetballen wordt hen ontzegd.

1 Comment

  1. Pingback: Zwoele housebeats | BXLEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s