Author: Len B.

Het patroon doorbroken

Onze levens zijn opgebouwd rond vaste rituelen. Dat begint ‘s ochtends met de voet die eerst uit bed stapt of de wijze waarop de koffie gezet wordt, en dat eindigt ‘s avonds telkens met hetzelfde tv-programma of een glas whisky en een boek.

Iedereen Duivel

Na elke teleurstelling volgt een moeilijke periode van aanvaarding. Kleine momenten en rituelen helpen je met het verwerken. In het geval van collectieve ontgoocheling kan je rekenen op de steun van je vrienden, familie of buren. Tot het moment waarop je opnieuw kan inhaken in het ordinaire ritme van de wereld.

Weerwerk tegen Duitsers, de tijd en zichzelf

BRUSSEL TIJDENS WO I De weerbarstige Brusselaars onder de knie krijgen, is weinigen gegeven. Daar weten de Duitsers alles van. Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog lijkt ook nu niemand vat te hebben op de hoofdstad. Verzet en eigenzinnigheid, twee sleutelwoorden in de zoektocht naar het verhaal achter de identiteitscrisis. “De Belgische hoofdstad is een mosselbank, verloren in een zee van faro en gemakkelijke scepsis,” oordeelde de Naamse kunstenaar Félicien Rops aan het einde van de 19e eeuw. In Parijs moest je zijn voor het moderne leven. De Oostenrijkse neuroloog Sigmund Freud was daarentegen wel vol bewondering. “Brussel was wondermooi: een indrukwekkende stad met heerlijke gebouwen en straatnaamborden in het Frans en Vlaams,” schreef hij aan zijn verloofde. Het was niet de eerste keer en het zou niet de laatste keer zijn dat de stad de meningen verdeelde. We spoelen door naar 17 november 1918. Als een held, triomfantelijk en in een wagen gezeten, komt burgemeester Adolphe Max aan in Brussel. Zes dagen na het einde van de Eerste Wereldoorlog groet een mensenzee aan beide …